سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی آسیب شناسی مسائل جوانان

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

غلامرضا زمانی – کارشناس ارشد جامعه شناسی،پژوهشگر حوزه آسیبها،دانشگاه آزاد اسلامی وا
رسول گلجویی – کارشناس ارشد مددکاری اجتماعی،سرپرست مددکاری اجتماعی شرکت پارس خودرو
مریم علیحسینی – کارشناس مددکاری،مدیر کلینیک مددکاری اجتماعی شهرستان لامرد

چکیده:

این پژوهش با روش میدانی وبراساس جدولمورگان و کرجسی با احتمال۹۹درصد وخطای ۰٫۵% ازیک جامعه آماری ۲۵۰۰ نفری که دختران و پسران جوان شهرستان لامرد را شامل می شد بصورت تصادفی ۵۲۴ نفر به عنوان حجم نمونه پژوهش انتخاب گردیدند دراین تحقیق ازدیدگاه های کارکردگرایی انتقادی و تعامل گرایی استفاده گردیده است داده های بدست آمده حاکی از آن است که گرچه برخی شباهتهای ارزشی درزمینه ارزشهای کلان درسطح جوانان وجود دارد اما درتعدادی ازاین گرایشات ارزشی به ویژه درحوزه شخصی وفردی با راههای دستیابی به این مقولات تفاوت های معناداری درکنترل آسیب های جامعه مشاهده شده است