سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

مهری صفاری – دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات- دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید باهنر

چکیده:

در دو سه دهه اخیر در سطح کره زمین شاهد یک بهم ریختگی اقلیمی می باشیم که یکی از عوامل اصلی ان مصرف بیش از حد سوختهای فسیلی است که مقدار دی اکسید کربن را در اتمسفر افزایش داده و از طریق افزایش اثر گلخانه ای جو موجب گرم شدن سطح کره زمین می گردد. این پدیده باعث تغییرات در سایر فاکتورهای جوی می شود. یکی از تاثیرات مهم این پدیده تاثیر آن بر روی منابع آب تجدید شونده است که نظم آنها را نیز به هم ریخته و در زمینه های مختلف مانند بخش کشاورزی بحران ایجاد نموده است. این مقاله ب هدف بررسی آمورش کشاورزان و مردم بومی در مدیریت بحرانهای ریستی و خصوصا خشکسالی و اثرات اجتماعی و اقتصادی آن در جوامع محلی و مشارکت آنها در برنامه های حفاظتی انجام شد. مطالعه بصورت محدود در یک جامعه آماری ار کشاورزان شهر کرمان انجام شده روش مورد استفاده کتابخانه ای و میدانی است که از نشریات ، مقالات و همچنینی تجربیات سایر کشورها نیز استفاده شده است. موضوعات مورد بررسی کشاورزی منطقه و ارتباط آن با خشکسالی و تغییرات اب و هوایی می باشد . مدیریت بحران خشکسالی و اهمیت سلامت جوامع محلی از جنبه های مختلف و اثرات اجتماعی و اقتصادی خشکسالی نیز یکی از مواردی است که بررسی شده است.