سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش سالانه علوم مدیریت نوین

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مهدی مهدوی عادلی – استادیار دانشگاه آزادشوشتر
حیدر دشتی ناصرآبادی – استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر، گروه مهندسی عمران – مدیریت
محمود اسکندری ملایری – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر،
جمشید سلحشور – استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر

چکیده:

نظر به اهمیت بسزای زیر ساخت ها به عنوان فراهم کننده پیش نیازهای لازم برای زندگی مطلوب بشر، توجه به مسائل مربوط به طراحی ، ساخت و بهره برداری آنها الزامیست. از آنجا که خدمات مهندسین مشاور بر زمان، هزینه و کیفیت مراحل مختلف دوره حیات پروژه های آب و فاضلاب تاثیر فراوان دارند، باید به آن توجه خاصی مبذول گردد. یکی از آسیب های جدی طرح های عمرانی تاخیرمی باشد که هر یک از عوامل پیمان در آن سهمی دارند. با توجه به جایگاه مهندسین مشاور انتظار نمی رود که خود باعث ایجاد تاخیر باشند، ولی متاسفانه سهم تاثیر آنها بر تاخیر پروژه های آب و فاضلاب کاملا ملموس و نابخشودنیست. در این تحقیق با تکیه بر پرسشنامه محقق ساخته نسبت به شناخت این عوامل و تفکیک آنها به فازهای طراحی و اجرا پرداخته شده و این عوامل به ترتیب اهمیت مرتب شدهاند. سپس ضمن مصاحبه با افراد با تجربه و صاحب نظر در این صنعت ریشه های این عوامل شامل، عدم تجربه کافی و مناسب مشاور، سعی مشاور در کسب سود بیشتر در ازای کیفیت کمتر و ذینفع بودن مشاور از افزایش زمان و هزینه های پروژه شناسایی شده و در آخر به ارائه راهکارهایی همچون اصلاح ساختار قوانین پروژه ها و استفاده از شیوه های قرارداد نوین مانندBOT پرداخته شده که بتواند سبب کاهش تاخیرهای پروژه های آب و فاضلاب گردد