سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی آموزش در ایران ۱۴۰۴

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

رقیه گرائلی شیخ – دانشگاه شهید چمران اهواز، بلوار گلستان، اهواز
عبدالله پارسا – دانشگاه شهید چمران اهواز، بلوار گلستان، اهواز

چکیده:

معلمان مهره های اصلی توسعه و ترویج کارآفرینی محسوب می شوند؛ به گونه ای که توسعه کارآفرینی در یک کشور مستلزم آموزش و تربیت معلمان و استادان مجرب کارآفرینی است. اهمیت معلم در اجرای برنامه درسی بسیار زیاد است، اگر برنامه درسی نتواند معلمان را تغییر دهد و آنها را به حرکت در آورد، قهراً هیچ گونه تأثیری بر کسانی که که توسط آنها تعلیم داده می شوند، نخواهد داشت. بنابراین توجه و پژوهش درباره نقش معلم، در زمینه کارآفرینی، آموزش، رشد و پرورش ویژگی های کارآفرینی فراگیران از اهمیت خاصی برخوردار است. هدف این مقاله بررسی نقش معلم در زمینه پرورش ویژگی های کارآفرینانه در فراگیران است و این که معلمان برای نیل به این هدف چه فعالیتها و روشهای آموزشی را بایستی به کار گیرند؟ این مقاله، به روش تحلیلی – سندی و از نوع کتابخانه ای است که نتایج آن نشان می دهد، معلمان برای پرورش ویژگی های کارآفرینی فراگیران، باید از رویکرد های شاگرد مدار و روش های خلاق تدریس استفاده نمایند. همچنین همسان ساختن انگیزه، درک و عمل توسط معلمان، بازخورد او در کلاس درس، نوع کیفیت سؤالات وی، تسلط بر موضوعات درسی و دادن انگیزه لازم به فراگیران، اهمیت به ایده های فراگیران، ویژگی های کارآفرینی در شخصیت معلم و استفاده از سؤالات واگرا و … از جمله راهکارهای رشد و پرورش ویژگی های کارآفرینی در فراگیران می باشد. با آموزش بیشتر معلمان برای افزایش قدرت انتقال مفهوم و بالا بردن تفکرات ذهنی آنان در این زمینه و اصلاحات بیشتر در برنامه آموزشی، می توان با امکان بیشتری این گونه آموزشها را در جهت پرورش ویژگی های کارآفرینی فراگیران، تحقق بخشید.