سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت، چالشها و رهیافتها

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مرضیه ابراهیمی – کارشناس ارشد ارتباطات اجتماعی
رسول عسکری – مسئول آموزشی دورههای کوتاه مدت معاونت گردشگری کشور
احمدرضا شیخی – کارشناس ارشد
حسین سرحدی دادیان – دانشجوی دکتری باستان شناسی

چکیده:

همه ما از بابت اینکه درجنگ رسانه ای جنگ نرم قدرت کمی داریم نگرانیم و دربرابر ذهنیت منفی که کشورهای غربی از ایران با قدرت رسانه ای شان ایجاد کردها ند نمی توانیم مقابله کنیم اما شاید حل این مشکل باید زمانی ممکن شود که ما بتوانیم از طریق رسانه هایی که درکشور دراختیار داریم ذهنیت منفی را برای یکی از استانهای مرزی خود از میان ببریم استان اسطوره ای سیستان و بلوچستان با اهمیت بالایش درمیراث فرهنگی و زیباییهای گردشگری برای خیلی ازمردم ایران تنها یک نام است که به گوششان خورده است و برای عده ای دیگر به مفهوم موادمخدر و بمب گذاری است درحالیکه آثاری نظیر شهرسوخته تپه بمپور و هزاران اثرتاریخی و فرهنگیدیگر که میتواندنقش مهمی درذهنیت سازی ایفا کند اما مطبوعات رادیو تلویزیون به عنوان مراجعی که بسیاری از ایرانیان اطلاعاتشان را از این منابع بدست می آورند چندبار اخبار مثبتی را ازا ین ستان منتشرکرده اند؟ آیا ما که میخواهیم ذهنیت جهان را درباره ایران تغییر دهیم توانسته ایم درتغییر دادن ذهنیت مردم خودمان درباره یک استن مرزی موفق باشیم؟ پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش مطبوعات و رسانه های کشور درتصویرسازی از مقاصد گردشگری طراحی شده و پرسشنامه ان بصورت آنلاین دراختیار کاربران اینترنت قرار گرفته است.