سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی عمران، معماری، شهرسازی و مدیریت انرژی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ابوذر هادی – دانشجوی کارشناسی ارشد مرمت بنا و بافت های تاریخی-دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهر
عبداله نصرالهی – دانشجوی کارشناسی ارشد مرمت بنا و بافت های تاریخی-دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهر
سحر حسینی – دانشجوی کارشناسی ارشد مرمت بنا و بافت های تاریخی-دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهر

چکیده:

قسمت بسیار بزرگی از تعریف ما از بناهای سنتی و بومی شامی تعریف ما از مصالح بومی و کاربرد ان در بناهایمان بر می گیردد. شکل دهی و پردازش خلاقانه فضا و شکل گیری مکانی برای سکونت در سایه استفاده از مصالح مناسب در دستور کار معماران قرار می گرفته است. چنانچه صرف استفاده از مصالحی خاص نه تنها برای بیان معمارانه مکان بلکه در جهت متناسب ساختن بنا برای شرایط اقلیمی و مدیریت انرژی در ان نیز می باشد. با توجه به تنوع اقلیمی در ایران نوع چگونگی برخورد با محیط پیرامون در جهت مدیریت انرژی و استفاده بهینه از ان در تنوع مصالح و جهت گیری ساختمان نمود پیدا می کند. چگونگی استفاده از مصالح بومی و متناسب و هماهنگ با اقلسم و منطقه ای که بنا در ان شکل می گیرد از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است چرا که مدیریت انرژی طبیعی در معماری بومی ایران تا حد زیادی به نحوی استفاده درست و به جا از مصالح بومی در معماری می باشد در این مقاله سعی بر ان است که به بررسی مصالح بومی ایران در جهت مدیریت انرژی به طور کل و نیز اجر و سنگ به طور اخص پرداخته شود.