سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مهرناز بلوغی – دانشجوی کارشناسی ارشد معماری قزوین
رویا ابراهیمی یوسفی – عضو هیئت علمی سما تبریز

چکیده:

روشهای نادرست ساخت و ساز درجامعه با عث بیمار شدن محیط زیست اطرافمان شده است و یک سیستم زیستی ناسالم ایجاد کرده است برای ایجاد ساخت و ساز درست و حفظ محیط زیست مصالح به کاررفته در ساختمان ها نقش بسزایی دارد انتخاب مصالح ساختمانی پایدار و مناسب باعث کاهش مصرف انرژی می شود و سلامتی بیشتر محیط زیست را تامین م ی کند زیر ا این مصالح باعث کاهش مصرف سوخت در جهت گرمایش ساختمان ها می شود و این امر باعث کاهش نشر الاینده های هوا و گازهای گلخانه ای می شود همچنین استفاده از منابع طبیعی کاهش می یابد و جامعه به سوی معیارهای پایداری نزدیک می شود. استفاده از مصالح مناسب باعث رسیدن به یک معماری پایدار می شود بنابراین این مقاله نقش مصالح برای ایجاد معماری پایدار بررسی شده و به ویژگیهای این مصالح اشاره شده است و در نهایت برای هدایت معماری کشور به سوی معماری پایدار ویژگیهای مصالح بومی مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفته تا در نهایت به این پرسش پاسخ بدهیم که ایا مصالح بومی ما به عنوان مصالح پایدار می تواند مورد استفاده قرارگیرد و اگر نه ، ایا می توان با انجام یک سری تغییرات برروی آنها ویژگیهای آن را به سوی مصالح پایدار سوق داد؟