سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش معماری پایدار

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

الهام رشیدزاده – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی معماری-معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد
عاطفه فتح بقالی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی معماری-معماری دانشگاه آزاد اسلامی تبری

چکیده:

فرایند بازیافت ،یکی از جریان های مهم در روند توسعه پایدار است؛ جریا نی که عکس العملی منطقی در برابر مسائل و مشکلات به وجود آمده عصر صنعت به شمار می رود. در روند شکل گیری ویا تخریبیک بنا نیز، مصالح ساختمانی نقش مهمی را ایفا می کنند،در واقع آنچه که ماهیت یک بنا را شکل می دهد مصالح هستند ، بنابراین نمی توان نقش مصالح وتأثیر بازیافت آن ر ا در حیط ه توسعه پایدار نادیده گرفت، همچنین با توجه به میزان تخریب ونوسازیهایی که در سطح شهرها وجود دارد، وبا در نظر گرفتن این نکته که تقریبا نصف ذخایر سوختی در ساختمانها مصرف می شود،ما با انبوهی از مصالح که منابعی از انرژی نهفته هستن د, مواجه هستیم که نباید نادیده گرفته شوند لذا جستجوی راه حل اساسی برای این معضل بدیهی می نماید.بنابر این بر آن شدیم تا در این مقاله به روش توصیفی – تطبیقی به بررسی نقش مصالح بازیافتی و اهمیت انرژی نهفته ی آنها در روند توسعه ی پایدا ر،بپردازیم و راهکار های مناسب وبهینه ای را در راستای کاهش مصرف انرژی،در بخش ساختمان ودر زمینه مصالح ساختمانی ارائه کنیم