سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

فریبا زکی زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد آبخیزداری دانشگاه یزد
رضوان اسدی –

چکیده:

پروژه های آبخیزداری زمانی می تواند زیر بنای توسعه پایدار یک منطقه واقع شود که علاوه بر پذیرش مردم، مشارکت آنان را نیزبه همراه داشته باشد. از این رو مشارکت آبخیزدارا و بهره برداران در طرحهای آبخیزداری و منابع طبیعی امری ضروری و اجتناب ناپذیر است. علی رغم به کارگیری همه جان ه مشارکت مردمی در سراسر جهان در اجرای صحیح طرح های مدیریت جامع آبخیز ، در کشور ما به جز موارد اندکی، متاسفانه مشارکت آبخیز نشینا در طر های آبخیزداری اغلب محدود به نیروی جسمی افراد می شود. این مهم، وجود سازمانی با ارتب اطات و انعطاف پذیری بالا در سطح محلی به منظور مشارکت همه جانبه ساکنین محلی شامل مشارکت در تصمیم گیری، مشارکت در اجرا، مشارکت در سهم برد و مشارکت در نظارت و نگهداری از پروژه ها را ضروری می نماید.