سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس ملی کارآفرینی، تعاون، جهاد اقتصادی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

عباسعلی پورآقاجانی سرحمامی – استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر
مجتبی بالو – مدرس و مدیر گروه مرکز علمی کاربردی بازرگانی استان گلستان
منیره کلاسنگیانی – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائ

چکیده:

در مقاله حاضر با هدف ارائه الگویی به منظور بررسی نقش مراکز کارآفرینی جهت انجام فعالیت های کارآفرینانه در میان دانشجویان دانشگاههای آموزش عالی ایران، ضمن مرور مستند ادبیات موضوعی مربوط به کارآفرینی و کارآفرینان و موضوعات مرتبط با آن، به طراحی تببین و ارائه الگویی اثر بخش از نقش کلیدی مراکز کارآفرینی در توسعه کارآفرینی میان دانشجویان دانشگاه های کشور با رویکردی سیستماتیک و کل گرا اقدام شده است. بر این اساس مدیریت کارآفرینی را در قالب چهار خرده سیستم داده، فرآیند، بازداده و بازخور معرفی نموده و در پایان موارد مذکور جمع بندی، بحث، نتیجه گیری، کاربردهای مدیریتی و پیشنهادات مرتبط با آن، جهت پیگیری تحقیقات در آینده ارائه شده است.