سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی سازه، راه، معماری

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

علیمحمد فاضلی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت

چکیده:

دستیابی به تکنولوژی برتر روزبروز از شدت آسیب های وارده از بلایای طبیعی و سوانح را تقلیل داده و حتی در برخی از جوامع پیشرفته بجز در موارد استثنایی بعلت وجود آمادگی و توان مقابله وقوع حوادث طبیعی چندان از نقش تعیین کننده و مخرب برخوردار نمی باشد بایستی این حقیقت را قبول کرد که بشر با دست خود و با تخریب محیط زیست در بوجود آمدن و یا تشدید بلایای طبیعی در قرن اخیر از سهم فراینده ای برخوردار بوده است پدیده گلخانه ای و گرم شدن هوا وذوب شدن یخهای قطبی درتغییرات آب و هوایی موثر واقع گردید ه و پیدایش طوفانهای سهمگین و سیلهای مخرب و زیرآب رفتن نوارهای ساحلی دراکثر کشورهای اروپایی را نیز باستی ناشی از برهم خوردن نظام تعادلی طبیعت و آن هم بوسیله ساکنان هوشمند و متفکر زمین یعنی انسان ها دانست ارچه درمقیاس محدود مقابله با بلایای طبیعی درکشورهای توسعه یافته موفقیت آمیز بوده ولی دراکثر ممالک در حال توسعه و توسعه نیافته تقریبا درمقابل بروز حوادث و بلایای طبیعی نظیر وسیل اکثر شهرها و تقریبا تمامی مناطق روستایی کاملا بی دفاع و آسیب پذیر بشمار رفته و می توان مقیاس تخریب را از تلفات انسانی دامی منازل و مزارع کشاورزی بخوبی مشاهده کرد.