سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی بوم های بیابانی، گردشگری و هنرهای محیطی

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

بیژن دادرس – استادیار دانشگاه پیام نوربروجن
علی جشنی – کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری

چکیده:

صنعت گردشگری دردهه های اخیربه عنوان بزگترین صنعت خدماتی دردنیا و یکی از بنیادی ترین فعالیته ای اقتصادی درجهان مطرح شدهاست شهرستان بهمئی به عنوان یکی از مهمترین شهرستانهای استانکهگیلویه و بویراحمد با طبیعت زیبا چشم اندازهای منحصربفرد و اماکن تاریخی و مذهبی گوناگون به یکم نطقه جذاب و دیدنی برای گردشگران داخلی و خارجی تبدی شده است و باعث شده تا از نظرتوریستی مورد توجه قرارگیرد هدف اصلی پژوهش بررسی نقش مدیریت محلی درتوسعه صنعت گردشگری درشهرستان بهمئی است که نقش مدیریت محلی درسه شاخص اصلی یعنی رسانه های جمعی تبلیغات امنیت امکانات وخدمات خدمات بهداشتی ارتباطی اقامتی پذیرایی پارکینگ و وسایل نقلیه موردب ررسی قرارگرفته است باتوجه به برداشت های میدانی پرسشنامه که درسال ۸۹ بین گردشگران توزیع شده است تبلیغات رسانههای جمعی و امکانات مناطق گردشگری نقش ضعیفی را درتوسعه صنعت گردشگری دراین منطقه داشته اند و تنها دلیل اصلی توسعه گردشگری درشهرستان متنوع و گوناگونی بودن جاذبه های آن و امنیت بسیار بالای منطقه می باشد