سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای پژوهشها و راه کارهای نوین در حسابداری و مدیریت

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

داود کیاکجوری – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس
محبوبه کاکاسلطانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی
مریم ترجانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریتدولتی

چکیده:

درعصرحاضرکه عصردانایی نامیده میشود سازمان ها شاهد محیطی هستند که هرروز پویاتر و چالش برانگیزتر می شود امروزه سازمان ها به سرمایه های نامشهود که همان دانش نامیده میشود به عنوان یک عامل مهم و حیاتی مینگرند مدیریت دانش به عنوان یک سیستم می تواند سازمان رها را برای رسیدن به این اهداف یاری کند مدیریت دانش به سازمان ها کمک می کند تا اطلاعات مهم را یافته گزینش سازماندهی و منتشرسازند و استفاده از آن درمسائل کلیدی سازمان نیز همچون یادگیری پویا حل مشکلات و تصمیم گیری ضروری به نظر می رسد مدیریت دانش را به دلایل زیر به کارمیگیرند افزایش همکاری بهبود خدمات مشتری افزایش اگاهی سازمانی ازخلال دانش سازمانی بهبود بهره وری که بهره وری معیاری برای ارزیاب یعملکرد نظام ها و تعیین میزان موفقیت یا ناکامی دررسیدن به اهداف نظام باتوجه به مصرف منابع است