سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدسعید منجم – دکتری عمران راه و ترابری
میلاد طاری بخش – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران راه و ترابری

چکیده:

افزایش تراکم جمعیت و فعالیت اقتصادی وصنعتی باعث افزایش حجم ترافیک و درنتیجه آن بالا رفتن سطح آلودگی هوا در کلان شهرها شدها ست رشدمستمر ترافیکنیاز به یک چهارچوب نظارتی منسجم را برای مدیریت ترافیک و مدیریت کیفیت هوا درمقیاس منطقه ای بوجود آورده است دراین مقاله سعی بر آن است که با ارزیابی میزان انتشار و پراکندگی آلاینده های ناشی از وسایلنقلیه و تشریح روند توسعه مدلهای زیست محیطی و چگونگی ارتباط آنها با سیستم های حمل و نقل گامی موثر جهتکمک به سیاستگزاران امر مدیریت ترافیک برداشته شود.