سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی آموزش در ایران ۱۴۰۴

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد محمودوند – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه سیستان و بلوچستان،

چکیده:

در قرن جدید جهان به دستاوردهای تازه ای نایل شده و تعلیم و تربیت نیز از حیث روش، محتوا و اهداف شکل دیگری به خود گرفته است. از آنجا که مدیریت هر سازمان به ویژه سازمان های آموزشی و تربیتی در تغییر روش های سنتی و منسوخ آموزشی و بستر سازی، ایجاد و جایگزینی رویکردهای نوین متناسب با تغییرات و مطابق با اهداف آموزشی نقش بسیار تعیین کننده ای دارد، لذا توجه به امر مدیریت و آموزش مدیران در این سازمان ها در راستای همگام سازی با تغییرات و به روز رسانی دانش و آموزش آنان برای ایجاد روش ها و رویکردهای جدید دسترسی به اهداف آموزشی دارای اهمیتی دو چندان است و باید مورد توجه ویژه دست اندرکاران نظام تعلیم و تربیت قرار گیرد. در این مقاله، پس از پرداختن به اهمیت و جایگاه مدیران آموزشی از یک سو و نیاز سازمان ها و نهادهای آموزشی در به کارگیری رویکردهای نوین از سوی دیگر، ضمن اشاره به مسائل و شیوه های موجود آموزشی به پاره ای از روش های نوین آموزشی پرداخته می شود .