سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

فاطمه نظرزاده – کارشناسی ارشد معماری دانشگاه آزاد اسلامی شوشتر
محمد ابراهیم مظهری –

چکیده:

اگر بزرگسالانی خلاق و با قوه ی تخیل می خواهیم باید از سال های اولیه ی زندگی آنها برای این کار برنامه ریزی کنیم. ما کودکان را برای زندگی آینده تربیت می کنیم و هر خصوصیتی را که در این سن در آنان تشویق کنیم با آنان می ماند. اگر خلاقیت و قوه ی تخیل آنان را تشویق نکنیم کودکان به بزرگسالانی خلاق بدل نمی شوند. برای داشتن کودکانی خلاق نیازمند محیطی مساعد برای رشد ذهنی و جسمی کودک هستیم و آن نیازمند شناخت همه جانبه ی کودک است. بنابراین در پژوهشی که پیش رو دارید باید به دو حوزه ی، علوم انسانی (کودک) و دیگری حوزه ی معماری (محوطه های بازی) پرداخته شود. در نتیجه می بایست در وحله ی اول با مرور ادبیات موضوع مربوطه، به بررسی کودک از دیدگاه علوم روانشناسی پرداخت. پس از بررسی نیازهای کودکان در جهت پرورش خلاقیت و رسیدن به معیارهای مناسب ، در ادامه ی مسیر پس از تحلیل اطلاعات حاصل از بخش اول به مبانی نظری محوطه های بازی کودکان که متناسب با علوم روانشناسی و سایر مطالعات پایه ای پژوهش باشد پرداخته تا در نتیجه ی آن به احکام مرتبط با فضای کودکان برسیم. در پایان با تاکید بر مبانی علوم انسانی و معماری در جهت رشد و خلاقیت کودکان معیارهای ۱) تعامل با محیط اطراف، ۲) دسترسی و نفوذ پذیری فضاها،۳) راه ها و مدخل ها، ۴) ایمنی و آسایش، ۵) فضایی جهت استراحت و ۶) مقیاس ارائه شده است.