سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش منطقه ای مباحث نوین در حسابداری

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

رضا فرخی – دانشجوی کارشناسی حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد صحنه،ایران
سعید شیخی – کارشناس ارشد مدیریت،معاونت جهاد کشاورزی شهرستان صحنه،ایران

چکیده:

طی چند دهه اخیر برنامه های اصلاح نظام مالیاتی اکثرکشورهای جهانی برمالیات برارزش افزوده متمرکز گردیده است از آنجا که تغییر و تحول دراقتصاد کشور درنتیجه تغییر درشیوه تولید و توزیع ثروت ودرآمد مستلزم بازنگری و تجدیدنظر درانواع مالیاتها و شیوه وصول آنهاست اجرای مالیات برارزش افزوده دربیشتر از ۱۴۰ کشور جهان نمایانگر مقبولیت آن توسط این دولت ها بوده است همچنیندرکشور ما به علت سهم اندک مالیاتها درتولید ناخالص داخلی ودرآمدهای دولت لایحه ی مالیات برارزش افزوده درسال ۸۷ توسط مجلس تصویب و با ۵۳ ماده و ۴۷ تبصره برای اجراابلاغ گردید این مالیات که از ارزش افزوده بنگاه ها درمراحل مختلف تولید و توزیع اخذ می گردد علاوه برمزایایی نظیر کاهش اقتصاد زیرزمینی تشویق صادرات کاهش فرار مالیاتی و … یکی از پیشرفته ترین و بی نقص ترین نوع مالیات عمومی برمصرف کالاها و خدمات بودها ست و باعث افزایش کارایی درنظام های تولید می گردد تاخیر یا عدم اجرای این نظام مالیاتی توسط برخی از کشورها بدلیل نگرانی آنها از مشکلاتی همچون آثار تنازلی این مالیات و اثرات تورمی آن و فشارمالیاتی براقشار کم درآمد و نیز افزایش سطح قیمت ها بوده است.