سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

یعقوب حق پناه – کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری
اکبر پرهیزگار – دانشیار دانشگاه تربیت مدرس تهران
پانته ا ابوذری – کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری

چکیده:

نظام مدیریت روستایی ایران طی سالیان طولانی به لحاظ ساختارهای اجتماعی تحولات و دگرگونی های پیچیده ای داشته و متأسفانه خلاء مدیریت کارآمد و اصولی در روستاها در تمامی این ادوار و در دهه های اخیر مشکلات عدیده ای را برای روستاییان ایجاد نموده است. امروزه عدالت اجتماعی در تمامی کشورهای جهان به عنوان موضوعی قابل توجه در دستور کار تمامی دولتها قراردارد و مسئولین کشورمان، توسعه عدالت اجتماعی و محرومیت زدایی را به عنوان یکی از اهداف کلان کشور در دستور کار قرار داده اند و همانطور که سند چشم اندار بیست ساله توسعه اقتصادی کشور نشان می دهد، جامعه ایران جامعه ای خواهد شد که دانش فناوری اطلاعات یکی از شاخص های تعیین کننده توسعه کشور خواهد بود. فناوری اطلاعات و ارتباطاتICT)) می تواند یک فرصت طلایی برای مدیران روستایی به منظور کسب آمادگی و پاسخگویی به چالش ها و تنگناهای روستایی فراهم آورد. در برخی کشور های درحال توسعه، بسیاری از معضلات اجتماعی مانند مهاجرت گسترده به شهرها، کمبود امکانات آموزشی و پایین بودن سطح دانش و اطلاعات عمومی با بهره گیری از فناوری اطلاعات و ارتباطات روستاییICT)) مرتفع شده اند. کاهش مهاجرت روستاییان به شهرها و توسعه آموزش های روستایی از دستاوردهای مهم توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات روستایی به شمار می آیند. از دیگر آثار توسعه این فناوری می توان در زمینه اقتصادی به رشد صنایع دستی روستای، کاهش فقر، و رونق کشاورزی و در زمینه فرهنگی به تغییر جایگاه زنان روستایی اشاره کرد. در پژوهش پیش رو سعی بر این بوده است تا با اتخاذ از روش توصیفی- تحلیلی و مراجعه به منابع اسنادی، سایت های مرتبط و نتایج کنفرانسها و همایشها این موضوع را مورد تحلیل و بررسی علمی قرار دهد و تجاربی مختصر از کشورهایی که در این زمینه موفق بوده اند مورد مطالعه قرار دهد.