سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

طاهره نادری – کارشناسان ارشد زمین شناسی
محمد امیرزاده –

چکیده:

همه میدانیم که وقوع زلزله فقط چندثانیه بطول میا نجامد و مساله امدادرسانی سریع می تواند درکاهش لطمات نقش بسزایی داشته باشد و جراحت کوچک می تواند به سرعت درمان شوند و یا برعکس درچند ساعت بعد از زلزله و ادامه و خونریزی درفرد موجب فوت او شود و همچنین گرما و سرمای شدید و مسائل بهداشتی و … نیز جان بازماندگان و زخمی ها را تهدید می کند و به ابعاد فاجعه به شدت وسعت می بخشد که بخش قابل توجهی از ضررو و زیان آن متوجه ضعف مدیریت و بی توجهی برنامه ریزان به زیرساخت های اموزشی آمادگی عملیاتی و … است اگرچه از بروز بحران واقعه ای مثل زلزله نمی توان پیشگیری کرد اما با آمادگی مناسب و با درک اصول مدیریت بحران و با استفاده از فناوری های جدید می توان از اثرات بد آن بکاهیم دراین پژوهش بعد از بیان و ضرورت مساله که همان عدم جمع آوری اطلاعات سازماندهی شده و بروز درآمده کلیه مراکز آموزشی نداشتن مدیریت زمان است برنامه ریزی دقیق قبل از حادثه داشتن سرعتعمل امداد و نجات و کنترل و هدایت فعالیته ای امدادی و کمک های ارسالی دربعد از حادثه به چگونگی جمع آوری اطلاعات پرداخته شده است.