سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

ابوالفضل شاه آبادی – عضو هیات علمی دانشگاه بو‌علی‌سینا
آمنه جامه بزرگی – دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه بوعلی سینا
سارا ساری گل – دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه بوعلی سینا

چکیده:

در جهان امروز یکی از مشکلات اساسی بشر تأمین نیازهای غذایی است، به گونه‌ای که امنیت غذایی به عنوان یکی از اهداف مهم سرلوحه برنامه‌های دولتها قرار گرفته است. بدون شک به منظور نیل به امنیت غذایی علاوه بر اتخاذ سیاستهای مطلوب برخورداری از منابع کافی باید تولید کشاورزی به گونه‌ای باشد که تمامی نیازهای جامعه را برآورده کند. هدف اصلی این مطالعه بررسی تحلیلی – مقایسه ای شکاف فناوری و به دنبال آن شکاف موجود در رشد ارزش افزوده و عملکرد در هکتار بخش کشاورزی طی دوره زمانی ۱۹۹۵ -۲۰۰۹ برای کشورهای ایران، چین، هلند و آمریکا می باشد. نتایج مطالعه بیانگر فاصله زیاد کشور ایران با کشورهای فوق الذکر از لحاظ شاخص فناوری و عملکرد در هکتار می باشد