سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی

تعداد صفحات: ۳۳

نویسنده(ها):

علیرضا حسنوند – کارشناس ارشدمدیریت صنعتی
ایرج نوری – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

چکیده:

ما درحال گذر ازجامعه صنعت محور به جامعه اطلاعات محور یا به عبارت دیگر گذر ازدنیای فیزیکی به دنیای مجازی هستیم ورودب ه عصراطلاعات و زندگی اثربخش درجامعه اطلاعات – محور مستلزم شناخت ویژگیهای آن است یکی از نهادهای اجتماعی که دراین عصر دستخوش تغییرات وسیع خواهد شد نهاد ا»وزش و یادگیری درسطوح عمومی و عالی است درگذر به جامعه اطلاعاتی نقش عمده بردوش اندوختگان جامعه است و اموزش و یادگیری می باید براساس رویکردهای جدید تنظیم شود سیستم اطلاعات عبارت است از یک سیستم کامل طراحی شده برای تولید جمع آوری سازماندهی ذخیره بازیابی و اشاعه اطلاعات دریک موسسه سازمان یا هرحوزه تعریف شده دیگر از جامعه درجهان صنعتی امروز به تولید به عنوان یک سلاح رقابتی نگریسته میشود و سازمان های تولیدی درمحیطی قرارگرفته اند که ازویژگی های میتوان به افزایش فشارهای رقابتی تنوع درمحصولات تغییر درانتظارات اجتماعی و افزایش سطح توقع مشتریان اشاره کرد.