سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس ملی کارآفرینی، تعاون، جهاد اقتصادی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

رقیه گرائلی شیخ – اهواز، بلوار گلستان، دانشگاه شهید چمران اهواز
پروانه ولوی – هواز، بلوار گلستان، دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

فناوری اطلاعات و ارتباطات، موتور محرکی است که ضمن به حرکت درآوردن چرخهای شغلی و استخدامی، سبب رشد و پویایی اقتصاد جامعه می شود. هدف از نگارش این مقاله این است که به شیوه کتابخانه ای و اینترنتی به بررسی نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات درارتقای کارآفرینی بپردازد. به طور کلی این نتیجه حاصل شد که ویژگی های منحصر به فرد فناوری اطلاعات و ارتباطات سبب گردیده که از بعد پرورش ویژگی های شخصیتی کارآفرینی، ایده پروری کارآفرینانه، تجارت الکترونیک، توسعه کسب و کار و اشتغال سبب ارتقای کارآفرینی شود. همچنین رابطه تعاملی دو سویه میان کارآفرینی و فناوری اطلاعات برقرار است. بر این اساس، دولت ها باید بستر کارآفرینی در حوزه فناوری اطلاعات که همان شبکههای ارتباطی و اطلاعاتی است را توسعه دهند و تقویت کنن