سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای رویکردهای نوین در مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حسین شاهین زاده – دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر
پرستو عزیزیان اصفهانی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف اباد

چکیده:

با پیشرفت تکنولوژی و افزایش تقاضا برای انرژی الکتریکی نیاز مشتریان به انرژی پایدار و با قابلیت اطمینان بالا نیز افزایش یافته است پاسخ به این نیازها بدون برقراری ارتباط مخابراتی قوی در شبکه های توزیع غیرممکن می باشد فن اوری اطلاعات و ارتباطات استفاده کارامد از شبکه برق موجودرا امکان پذیر نموده و با فراهم نمودن قابلیتهایی برای پایش کنترل تجهیزات شبکه و فراهم نمودن خدمات بهتر به مشترکین روبرو شدن با مسائل اینده را تسهیل نموده است در سیستمهایتوزیع هوشمندزمان خاموشی بستگی زیادی به زمان و ترتیب کلیدزنی جهت برقداری مجدد شبکه را دارد در مدلهای موجود ارزیابی قابلیت اطمینان شبکه های توزیع زمان کلیدزنی لحاظ نشده و یا ثابت درنظر گرفته نمیشود دراین مقاله با توجه به همزمان و غیرهمزمان بودن کلیدزنی ها مدل جدیدی برا یمحاسبه زمان کلیدزنی ارائه می شود.