سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره کاربرد فناوری اطلاعات در سلامت

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مرتضی اصغری ریکنده – کارشناس فناوری اطلاعات دانشگاه علوم پزشکی مازندران
هانیه محمودی –

چکیده:

فن آوری اطلاعات می تواند با ایجاد یک نظام اطلاعاتی مدرن منسجم پویا و منعطف به خوبی شرایط متغیر و متحول بحران را در خود هضم کرده و کمک بسیاربزرگی برای تصمیم های مدیران باشد فناوری اطلاعات به وسیله فناوری های رادیویی ماهواره ای اینترنتی و مخابراتی راه های ارتباطی را با مرکز بحران برقرار کرده است دراین مطالعه به بررسی مقالات یازده سال اخیر ۲۰۱۱-۲۰۰۱ موجود در پنج database شامل Elsevier,IEEE,Science Direct,Springer, که راجع به راه های شبکه ای با Eoc پرداخته شد دراین مقاله بعدا ز بررسی مجلات بین المللی دریازده سال اخیر ۲۰۱۱-۲۰۰۱ به راه های ارتباطی EOC بامرکز بحران درکشورمان پرداختم برای مدیریت بهتر بحران با استفاده از سیستم های AVL Gis و ارتباط آنلاین و ارسال و دریافت داده ها با مرکز حادثه با استفاده از راه های ارتباطی صورت میگیرد این راه های ارتباطی از طریق وای فای، وایمکس فیبرنوری ارتباط ماهواره ای و استفاده از تکنولوژی هایموبایل از جمله ۴G 3G می باشد به دلیل اینکه درزمان بحران تمام زیرساخت ها از بین می رود راه هایی مانند وایمکس و وای فای و فیبرنوری مناسب نمی باشد و بعضی ازتکنولوژی های جدید مانند ۴G%3G درایران وجود ندارد که بهترین راه ارتباطی از طریق ماهواره می باشد که به دلیل تحت پوشش قرار دادن کلیه مناطق از بین نرفتن این ارتباط درموقع بحران این ارتباط درکشور ما بسیار مناسب می باشد.