سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سمینار ملی کاربرد GIS در برنامه ریزی اقتصادی، اجتماعی و شهری

تعداد صفحات: ۲۴

نویسنده(ها):

حدیثه عسگری – کارشناس ارشد برنامه ریزی شهری
سیما فردوسیان – کارشناس ارشد طراحی شهری
بهروز صالحی – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام

چکیده:

فناوری های ارتباطات و اطلاعا ت از جدیدترین دستاوردهای علمی بشری اند که به نظر می رسد توانایی ها و قابلیت های بسیاری را به جامعه انسانی عرضه نموده اند و انتظارمی رود بتوانند در رفع مشکلات موجود جامعه بشری مفید و موثر باشند. بر اثر این تحولات ناشی از ورود تکنولوژی به شهر، تلاش های بسیاری در جهت توجیه ماوقع و توصیف آینده صورت گرفته که در دو دسته کلی تعریف می گردد. که یکی بر لزوم بازتولید مفهوم محله و واحد همسایگی تأکید کرده و دیگری نافی لزوم وجود این اجتماعات مبتنی بر مکان در دنیای کنونی با توجه به تغییر مفهوم فضا بوده است. در این تحقیق سعی شده تا پس از بازشناسی این دو جریان به توصیف راه حل سومی مبنی بر تعریف اجتماعات که مبتنی بر مکان در جامعه شبکه ای با کاربرد فناوری اطلاعات امروزی است، پرداخته شود. از این رو با توجه به ارتباط میزان آگاهی عمومی با حس تعلق ساکنین به مکان، نقش فناوری اطلاعات را در ارتقای حس تعلق به مکان و در نتیجه هویت بخشی فضاهای شهری در محله چیذر مورد بررسی و تحلیل قرار داده و در نهایت با توجه به چارچوب مشارکت اجتماعی در محله به بررسی عوامل موثر در طراحی فضاهای جدید شهری در محله چیذر پرداخته شده است.