سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش فناوری اطلاعات، حال، آینده

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

بنیامین طراقی – دانشجوی ک ارشناسی فناوری اطلاعات
ملیحه جاویدی – کارشناسی ارشد مهندسینرم افزار
قمرناز تدین تبریزی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

چکیده:

در جهان امروز یکی از مشکلات اساسی بشر تامین نیازهای غذایی می باشد به گونه ای که امنیت غذایی به عنوان یکی از اهداف مهم سرلوحه برنامه ی دولت ها قرار گرفته است بدون شک به منظور نیل به امنیت غذایی علاوه بر اتخاذ سیاستهای مطلوب وبرخورداری از منابع کافی باید تولید کشاورزی را با استفاده از فناوری های نوین مانند فناوری اطلاعات بهینه ساخت در این مقاله به معرفی تاثیرات فناوری اطلاعات در میزان و کیفیت تولید محصولات کشاورزی پرداخته خواهد شد و پس از پایان شرح مزایا و معایب هر یک پیشنهادهایی جهت بهبود ارایه شده است بطور خاص این مقاله به معرفی و نقش سیستمهای اطلاعات جغرافیایی شبکه های حسگر بی سیم سیستمهای پشتیبانی تصمیم گیری سیستم اطلاعات مدیریت و اینترنت بر مدیریت زمین کنترل شرایط محیطی و نگهداری محصول از یک سو و کنترل منابع و مدیریت محصول و توزیع از سویی دیگر می پردازد