سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

فاطمه نوده – دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی آموزشی
فاطمه ضیائیان علیپور – دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی آموزشی

چکیده:

با گسترش فناوریهای اطلاعات و ارتباطات در تغییر و تحولات سریع و روزافزون جهانی، نیاز به توانمندیها و فعالیتهای نو، ایجاد مشاغل جدید و بکارگیری شیوه های آموزش نوین ضروری بنظر می رسد. برای پاسخگویی به این تغییرات، ایجاد فضایی که بتوان در آن کارآفرینی را توسعه بخشید، ضرورت دارد. آموزش یکی از راههایی است که موجب توسعه کارآفرینی می شود. همچنین بکارگیری فناوری اطلاعات برای تسهیل، تسریع و توسعه آموزش کارآفرینی امری اجتناب ناپذیر است. مقاله حاضر قصد دارد ضمن پرداختن به مولفه فناوری اطلاعات و همچنین مقوله کارآفرینی و آموزش کارآفرینی، به بررسی نقش استفاده از فناوری اطلاعات در آموزش کارآفرینی پرداخته و در پایان ضرورت ها و چالش های بکارگیری فناوری اطلاعات در آموزش کارافرینی را مورد بررسی و تحلیل قرار دهد