سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

اکبر کیانی – استادیار گروه جغرافیا دانشگاه زابل
ابوالفضل عبدالهی پور حقیقی – کارشناس ارشد رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه زابل
فرضعلی سالاری سردری – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری

چکیده:

در دهه های اخیر همزمان با افزایش جمعیت شهرها و با توجه به محدود بودن ظرفیتهای آن مسائل و معضلات متعددی در زمینه های گوناگون در مناطق شهری تخریب منابع طبیعی و پیرامون آن شکل گرفته است براین اساس بایستی با بهره گیری از فناوری اطلاعات و ارتباطات ICTدر عصر تکنولوزیک و انفورماتیک از این مشکلات کاست و در راستای توسعه پایدار شهرها گام برداشت دراین مقاله با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی و با بهره گیری از بازدیدهای میدانی مطالعات کتابخانه ای و تجربیات موفق جهانی به ارزیابی نقش و اثرات مثبت ICT در توسعه پایدار اقتصادی اجتماعی و زیست محیطی شهر استهبان می پردازیم نتایج تحقیق نشان میدهد که با افزایش استفاده و بهره گیری از ICT در شهر استهبان میزان مصرف انرژی سفرهای روزانه درون و برون شهری الودگیهای زیست محیطی کاهش یافته و با صرفه جویی در هزینه ها اشتغال و بهره گیری از امکانات شهری توسط گروههای مختلف اجتماعی خدمات بانکی، ثبت نام در سازمان ها افزایش یافته است که این خود نشان دهنده بهبود شاخصهای توسعه پایداردر شهر استهبان می باشد.