سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

علیرضا یاری – مدیر اجرایی پروژه بین المللی ترسیب کربن خراسان جنوبی
فرشته فخر – کارشناس پروژه بین المللی ترسیب کربن خراسان جنوبی

چکیده:

پروژه ترسیب کربن به منظور مقابله با بیابانزایی و مهار آن فعالیت می کند که دراین راستا اقدام به بسیج کردن جوامع محلی و تشکیل صندوق های خرداعتباری با رویکرد یکپارچه همه جانبه نگر نموده و نیز با استفاده توام از همکاری های زنان مردان و جوانان درمدیریت مراتع و نیز احیای مراتع تخریب یافته از مردم برای مردم با مردم بهره می گیرد نتایج حاصل نشان داد که مشارکت مردم درانجام پروژه های احیایی نقش بسزایی درپیشبرد اهداف بیابانزدایی دارد همچنین برگزاری کلاسهای آموزشی اشتغالزا و تشکیل صندوق های خرداعتباری تاثیرزیادی دربهبود وضعیت اقتصادی مردمدارد.