سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مازیار آزادبه – استادیار دانشکده مهندسی مواد – دانشگاه صنعتی سهند
مهدی شرق – دانشجوی کارشناسی ارشد – دانشگاه صنعتی سهند تبریز
لیلا فتح یونس – دانشجوی کارشناسی ارشد – دانشگاه صنعتی سهند تبریز

چکیده:

در این مطالعه پوشش های فسفاته Zn، به طریق معمول غوطه وری نمونه ها در حمام فسفاته با ترکیب مشخص و روش ابتکاری فسفاته کاری مجدد، بر روی سطح نمونه های فولاد ساده کربنی اعمال شدند. مقایسه ی میکروگراف های حاصل از میکروسکوپ الکترونی روبشی حاکی از ریز تر شدن ساختار پوشش های ایجاد شده به روش فسفاته کاری مجدد بود. آزمایشاتی نظیر پلاریزاسیون و طیف نگاری امپدانس الکتروشیمیایی (EIS) نشان دادند که مقاومت به خوردگی نمونه های فسفاته کاری مجدد شده افزایش یافته است. نتایج مشابهی در مورد پوشش های فسفاته Zn-Ca اعمال شده بر روی نمونه ی فولاد ساده کربنی مشاهده شد که بیانگر موثر بودن روش فسفاته کاری مجد در این محلول فسفاته نیز بود. تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی، مجددا حاکی از ریزتر شدن پوشش Zn-Ca اعمل شده با روش پوشش دهی ابتکاری بود. آزمایشات نمک پاشی نیز نشان داد که مقاومت به خوردگی این پوشش در روش ابتکاری به میزان تقریبا ۱/۵ برابر افزایش یافته است.