سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای پژوهشها و راه کارهای نوین در حسابداری و مدیریت

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سعید شیخی – کارشناس ارشد مدیریت، معاونت جهاد کشاورزی شهرستان صحنه
رضا فرخی – دانشجوی کارشناسی حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد صحنه

چکیده:

طی چند دهه اخیر، مدیریت دانش به یک موضوع مهم و حیاتی و عنصری راهبردی در سازمانها تبدیل شده است. طوریکه سازمانها مدیریت دانش را به منظور ایجاد دانش برای تصمیمات استراتژیک بکار می گیرند و از آن به عنوان ابزار کلیدی مدیریتقرن جدید و استراتژی نظام مند و فرآیندهای تعریف، دستیابی، انتقال و بکار گیری اطلاعات و دانش از سوی افراد سازمانها یاد می کنند که موجب ایجاد نوآوری، توانایی رقابت و ارتقای بهره وری شده است. به طور شفاف سازمانها دریافته اند که از طریق بکاربستن رویکردهای مدیریت دانش به کامیابی دست می یابند. همچنین شواهد نشان داده است نهادینه کردن فرهنگ سازمانی جهت پذیرش مدیریت دانش عاملی مهم در موفقیت آمیز بودن مدیریت دانش است. بنابراین مدیریت دانش در یک بستر مناسب فرهنگ سازمانی می تواند به ارتقای هر چه بیشتر سطح عملکردو موفقیت سازمان کمک کند.البته آشنا نبودن مدیرارشد با کلیه ابعاد مدیریت دانش و الزامات پیاده سازی آن در سازمان باعث عدم اجرای موفقیت آمیز فرآیند مدیریت دانش شده است