سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیستمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمدهادی امینی – شرکت مهندسین مشاور موننکو ایران
محمد منوچهری –
بهزاد عباسقلی –
بیژن تاج الدینی –

چکیده:

با توجه به روند روبه رشد مصرف برق وتقاضا برای شبکه برق مطمئن و با قابلیت اطمینان بالا پیاده سازی شبکه هوشمند به یکی از مهم ترین چالشهای صنعت برق و شرکت های توزیع در سراسر دنیا تبدیل شده است. درصدکمی از مشترکین برق به طورمستقیم از شبکه انتقال تغذیه می شوند و بخش گسترده ای از طریق سیستم توزیع تغذیه می شوند، لذایکی از مهمترین گامها در هوشمندسازی شبکه قدرت کنونی به روزرسانی تجهیزات در بخش توزیع می باشد. شرکت های توزیع نقش کلیدی برای رسیدن به این هدف دارند و این موضوع با به کارگیری سیستم اندازه گیری هوشمند، زیرساخت مخابراتی و افزایش سطح آگاهی مشترکین محقق می گردد. در این مقاله ابتدا به اختصار به معرفی شبکه هوشمند پرداختهو به بررسی نقش AMI در هوشمندسازی شبکه می پردازیم. تجربه سایر کشورها در زمینه کنتورهوشمند نیز مورد بررسی قرار می گیرد