سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: ششمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مهران کدخدایان – استادیار گروه مکانیک
جلیل رضایی پژند – استا د یار گروه مکانیک

چکیده:

در این مقاله ابتدا سعی می شود با شناخت دقیق پارامترهای موثر در فرایند تزریق قطعه مورد نظر میزان تاثیر انها در کیفیت (استحکام)محصول نهایی مورد بررسی قرارد گیرد.سپس مقادیر بهینه برای مهمترین این پارامترها به نحوی تعیین میگردندکه مدول الاستیسیته قطعه تا حد ممکن افزایش داده شود دراین تحقیق با بکارگیری روش طراحی آزمایشها DOE میزان نقش عوامل مختلف مورد بررسی قرارگرفته است این اهداف از طریق ساخت یک قالب تزریق پلاستیک و تولید قطعات استاندارد و سپس انجام آزمایشهای لازم برروی آنها تحقق یافته است