سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش بین المللی خلیج فارس

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

شیلا جلال پور – استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا، عضو باشگاه پژوهشگران جوان
شیوا جلالپور – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز، عضو باشگاه پژوهشگران جو
شهره جلالپور – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا ، عضو باشگاه پژوهشگران جو

چکیده:

درصد۹۸ آب های کره زمین شور است که اقیانوس ها و دریاها را تشکیل می دهد، آب سرچشمه حیات است وانسان، جانوران و گیاهان برای ادامه حیات به آب نیاز دارند، در واقع هستی همه موجودات زنده به آب بستگی دارد و بیشتر وزن بدن جانداران آب تشکیل می دهد . انسان علاوه بر آشامیدن برای کلیه فعالیت های خود به آب نیاز دارد ،در فعالیت های کشاورزی، صنعتی و خانگی آب به مقدار فراوان مورد استفاده انسان قرار می گیرد، اما متأسفانه به علت مصرف بی رویه و آلوده شدن آب به دلیل فعالیت های انسانی، منابع آبی مورد تهدید قرار گرفته اند .آلودگی و تهیشدن منابع آب، حیات انسان، گیاهان و جانوران را با خطر جدی مواجه کرده است، افزایش جمعیت، توسعه شهرنشینی، پیشرفت صنعت، موجب استفاده بی رویه از منابع آب و سرازیر شدن مواد میکروبی، شیمیایی و رادیواکتیو به آبهای کره زمین شده است .با توجه به نقش و اهمیت استراتژیک و اقتصادی خلیج فارس و نظر به افزایش قابل ملاحظه آلودگی خلیج فارس، در این مقاله هم زمان به بررسی منابع زیستی و غیرزیستی و منابع آلوده کننده خلیج فارس پرداخته شده است.