سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی آرمان شهر ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

اسدالله دیوسالار – عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور ساری
حسینعلی محمدزاده – کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور

چکیده:

سیاستهای زمین شهری نقش مهمی در موفقیت برنامه های شهری ایفا می کند و برنامه های موفق شهری طبیعتا زمینه رشد و شکوفایی اقتصاد شهری رابه عنوان موتور محرکه شهر و منطقه در بر خواهد داشت. با این نگرش سیاست مطلوب شهری در واقع باید مکانیسم پایداری را برای تامین هزینه ها ، سرمایه گذاری لازم برای تامین وایجاد زیرساختهای شهری، راهکارهایی شفاف برای زمین های با کاربری عمومی، تامین زمین به مسکن خانوارهای کم درآمد و همچنین با درآمد متوسط، تامین زمین برای فعالیتهای تولیدی و در نهایت چهار چوبی برای توسعه فضایی مطلوب شهری را در بر داشته باشد در این فرایند، زمین هم به عنوان یک بستر، هم به لحاظ اقتصادی نقش و جایگاه ویژه ای دارد. کلید اساسی دستیابی به این مهم، بازار موفق زمین شهری است. بنابراین افزایش بی سابقه جمعیت شهری در اغلب کشورهای در حال توسعه سبب شده است تا تقاضای زمین شهری با شتاب استثنایی بالا رود و بازیگران متعددی را در صحنه بازار زمین وارد نماید که هر یک به شیوه ای خاص و بر حسب موقعیت خود ارزش مصرفی و ارزش مبادلاتی زمین را تعیین می کنند. با توجه به اهمیت موضوع و ضرورت مسئله ، شهرمحمودآباد به عنوان منطقه مورد مطالعه در راستای هدف تحقیق علاوه بر استفاده از اطلاعات موجود کتابخانه ای به روش عملیات پیمایشی، پرسشنامه های مورد نیاز تهیه گردیده که نتایج حاصل آن نشان می دهد که بین کاربری اراضی در نواحی مختلف شهر محمودآباد و افزایش قیمت زمین تفاوت وجود دارد.