سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی تعالی فرهنگ از دیدگاه قرآن و عترت

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

سمانه حسینی – دانشجوی کارشناسی ارشد عرفان اسلامی

چکیده:

هریک از انسانها ازابتدای خلقت تاکنون درمعرض امتحانات و ازمایشات مختلف قرارگرفته اند و بدین وسیله زمینه لازم برای رشد و تعالی آنها فراهم شده است برطبق آیات قرانی دنیا محل آزمایش است و هرانسانی از طرق مختلف ازجمله معصیت و مصیبت و راحتی مورد امتحان حقتعالی قرارمیگیرد تا ارزش کمالی او مشخص شود دراین میان صبروبردباری و شکرگذاری دربرابر این امتحان ها و ازمایشها است که میزان بندگی فرد را دردرگاه الهی مشخص می سازد صبرباعث می شود شخص همواره خود را درمامن امن الهی ببیند و به این ترتیب ازیاس و ناامیدی فاصله بگیرد شخص صابرهمواره شکرگذار درگاه الهی است بدین ترتیب زمینه ساز رشد و تعالی خود ودیگران میشود دراین تحقیق برانیم که اقسام و اثار و نتایج صبروتاثیر آنها درتعالی فرهنگی را با تکیه برایات قرانی مورد بررسی قرار دهیم