سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش منطقه ای توسعه پایدار منابع طبیعی در حاشیه جنوب دریای خزر

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسین عیسائی – کارشناس پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان
امیرحسین سررشته داری – عضو هیئت علمی پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری کشور
لطف ا… پارسائی – عضو هیئت علمی تحقیقات مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستا

چکیده:

عملکرد محصولات کشاورزی و همچنین خصوصیت خاک به طور مستقیم با پارامترهای مختلف زمین در ارتباط هستند . یکی از مهم‌ترین عواملی که بر روی عملکرد تولید محصولات کشاورزی اثر مستقیمی را اعمال می‌کند خصوصیت پستی و بلندی است که شاخصه اصلی آن شیب اراضی می‌باشد . این خصوصیت در اراضی دیم بیشترین تأثیر را دارد می‌باشد به انحا مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. در این تحقیق اثر شیب در سه منطقه ۱۲-۰ ، ۲۰-۱۲ ، ۲۰ در صد به بالا بر روی میزان تولید گندم دیم مورد بررسی قرار می‌گیرد. نمونه‌برداری از محصول گندم به پنیر و تصادفی طبقه‌بندی شده و جمعاً در ۱۰٫ در هر طبقه شیب و مجموعاً ۳۰ نقطه در اراضی دیم انتخاب شده به وسیله پلات با ابعاد ۱ × ۱ متر و با استفاده از GPS ی گونه‌ای انجام می‌گیرد که توزیع نمونه‌ها در هر کدام از شیب ها حداکثر شیب جانبی احتمالی موجود را نیز پوشش دهد . این بررسی با استفاده از طرح کاملاً تصادفی در ۳تیمار کلاس شیب ۱۲-۰ ، ۲۰-۱۲ ، ۲۰< و ۱۰ تکرار انجام گردید . از نظر آماری نتایج نشان داد که تیمارها در سطح ۱% تفاوت معنی داری با هم داشته‌اند (P<0.01).