سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رضا اسماعیل پور – استادیار دانشگاه گیلان
بهناز زنجانی – کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی

چکیده:

کاهش اثرات مخرب و خسارت فاجعههای طبیعی و غیرطبیعی به واکنش بموقع و هماهنگی عاملان زیاد نیازمند است امروزه سیستمهای اطلاعاتی مدیریت فاجعه با ارزیابی سریع نیازها تسهیم کارا و اثربخش اطلاعات و هماهنگی بین عاملان شرکت کننده پتانسیل بالقوه ای درافزایش کارایی و اثربخشی واکنش دربرابر فاجعه دارا می باشند مقاله حاضر با مرور و بررسی انواع سیستمهای اطلاعاتی بکارگرفته شده برای مدیریت موثر فاجعه طی سالیان اخیر زمینه های بکارگیری و عوامل تاثیر گذار برموفقیت سیستم های اطلاعاتی درمدیریت فاجعه را مطرح مینماید تا بتواندرراستای برجسته کردن نقش موثراین سیستم ها وواکنش به موقع به فاجعه ها گام برداشت.