سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هشتمین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

چکیده:

عدم کارآیی مصرف انرژی و هدر رفتن قریب به یک سوم از کل انرژی در فرایند صنعتی و اثرات زیست محیطی ناشی از آن، ضرورت بهینه سازی مصرف انرژی در صنایع را واضح و آشکار می سازد. بدین منظور این مقاله به دنبال بررسی نقش سیستم مدیریت انرژی در کاهش گازهای آلاینده در صنایع کانی غیر فلزی می باشد. جامعه آماری این تحقیق کارخانه سفال و آجرماشینی تبریز است. برای جمع آوری اطلاعات از اسناد و مدارک فنی شرکت استفاده شده است. برای آزمون فرضیه ها، بعلت نوسانات تولید و مصرف انرژی در ماههای مختلف سال، و به منظور رفع ابهامات احتمالی و سهولت مقایسه دادهها، میزان انتشار گاز های آلاینده به ازای واحد تولید محاسبه شده و از آزمون علامت زوج نمونهای جهت تجزیه و تحلیل استفاده شده است . نتیجه بررسی نشان می دهد که اعمال سیستم مدیریت انرژی باعث کاهش انتشار گازهای آلاینده میشود.