سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش منطقه ای توریسم و توسعه

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

اصغر مبارک – پژوهشگر و کارشناس دفتر امور بین الملل وزارت بازرگانی

چکیده:

صنعت توریسم یا گردشگری امروزه بعنوان یکی از عوامل موثر در توسعه اجتماعی،فرهنگی و اقتصادی کشورها محسوب می شود.بعضی از کارشناسان اقتصادی تا آنجا موضوع توریسم را پر اهمیت جلوه می دهند و آن را با واژه توسعه مترادف می دانند.از این روست که بسیاری از کشورها هر ساله مبالغ چشمگیری از بودجه خود را صرف بستر سازی و توسعه صنعت توریسم می کنند. مطالعه دقیق پیش نیازهای توسعه و گسترش صنعت توریسم نشان می دهد که آنچه که کارشناسان از آنها بعنوان شاخص های توسعه پایدار نام می برند با زیر ساختها و بسترهای لازم توسعه صنعت توریسم برابری می کنند.به عبارت دیگر،صنعت توریسم و بحث توسعه پایدار مستلزم توجه به مجموعه مشترکی از عناصر زیر بنایی هستند. منابع انسانی،پایه اصلی ثروت ملتها را تشکیل می دهد .در واقع،چگونگی روند توسعه اقتصادی،اجتماعی هر کشور را در نهایت منابع انسانی آن تعیین می کند .بدین روی،بهره برداری کامل و متناسب از منابع انسانی هر کشور باید به عنوان یکی از هدفهای راهبردی توسعه در نظر گرفته شود. در این مقاله،ضمن ارائه تصویری کلی از وضعیت موجود نیروی انسانی و بازار کار در استان همدان،ویژگیهای جمعیت فعال،شاغل وبیکار را بر می شماریم.سرانجام در قسمت پایانی مقاله،به نتیجه گیری می پردازیم