سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی بتن ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

علی اکبر رمضانیانپور – استاد دانشکده عمران و محیط زیست دانشگاه صنعتی امیرکبیر،
ابراهیم قربانی – کارشناس ارشد سازه های هیدرولیکی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی،

چکیده:

در این تحقیق پدیده واکنش قلیایی کربناتی سنگدانه های بتن با استفاده از یک سنگدانه فعال مورد بررسی قرار می گیرد. هدف از مطالعه بررسی تاثیر پوزولان طبیعی بر کنترل واکنش قلیایی کربناتی سنگدانه های بتن در آزمایش های کوتاه مدت و بلند مدت می باشد. همچنین بمنظور مقایسه در کنترل واکنش، نتایج آزمایش های کوتاه مدت با استفاده از سرباره کوره آهن گدازه نیز آورده شده است. آزمایش هایی که در این تحقیق مورد استفاده قرار گرفتند عبارتند از: آزمایش پتروگرافی مطابق با استاندارد ۲۹۵ASTMC آزمایشXRD آزمایش استاندارد ۱۲۶۰ ASTM C 56 روزه) و آزمایش استاندارد ۱۲۹۳ ASTM Cو ۳۶۵ روزه) که با استفاده از سیمان های نوع ۲ و نوعی سنگدانه کربناتی دولومیتی انجام شدند. با توجه به استفاده از درصد های مختلف پوزولان طبیعی به عنوان جایگزین سیمان و همچنین نتایج مطالعات پتروگرافی نمونه ها در آزمایش ملات منشوری، استفاده از پوزولان طبیعی و سرباره کوره آهن گدازه در کاهش واکنش پذیری قلیایی کربناتی موثر می باشد، لیکن آزمایش بلندمدت منشور بتنی انجام شده بر روی نمونه حاوی پوزولان، نشان دهنده عدم موثر بودن پوزولان طبیعی در کنترل واکنش پذیری می باشد. در آزمایش ملات منشوری، مشخص گردید که با افزودن ۲۵ % پوزولان طبیعی به نمونه ملات، می توان انبساط مشابه افزودن ۵۰ % سرباره کوره آهن گدازه بدست آورد. همچنین با توجه به نمونه هایی که ۹۰۰ روز در سود ۱ نرمال با دمای محیط نگهداری شده اند، دوام نمونه های فاقد افزودنی بیشتر از نمونه های حاوی پوزولان طبیعی ارزیابی گردید