سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش منطقه ای توسعه پایدار منابع طبیعی غرب کشور: چالشها و راهکارها

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

طاهر فتح الهی – کارشناس ارشد اداره کل حفاظت محیط زیست لرستان
کریم سلیمانی – دانشیار دانشگاه مازندران
عطااله کلارستاقی – استادیار دانشگاه مازندران
محمود حبیب نژاد – دانشیار دانشگاه مازندران

چکیده:

فرسایش آبی با اشکال مختلفی برروی زمین ظاهر می گردد که یکی از اشکال پیشرفته آن آبکندها می باشند طبق تعریف آبکند یک کانال با کناره های دارای شیب تند و یک پیشانی فرسایشی پرشیب و فعال است که به وسیله فرسایش ناشی از جریان متناوب ایجاد گردیده است مهمترین عوامل موثر درتوسعه آبکندها به ترتیب سازند اقلیم یب و نوع کاربری می باشد این تحقیق به منظور بررسی نقش سازندهای زمین شناسی برنوع ابکندهای تشکیل یافته درمنطقهچشمه سرده الشتر درفاصله زمانی مهر ۸۶ تا اردیبهشت ۸۷ انجام پذیرفت بدین منظور پس از تعیین مناطق مهم ابکندی از روی عکسهای هوایی و نقشه های توپوگرافی دربازدید صحرایی معین شد سپس درسیستم اطلاعات جغرافیایی GIS نقشه زمین شناسی منطقه با استفاده ازنرم افزار Arc View تهیه و رقومی گردید با تلفیق لایه زمین شناسی و نقشه پراکنش فرسایش آبکندی فراوانی انواع آبکند درسازندهای مختلف بدست آمد.