سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سیاوش آقاخانی – مدیرعامل جامعه همیاران منابع طبیعی و آبخیزداری استان مرکزی
عباس مظفری – مدیرکل اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مرکزی
یوسف یوسفی – معاونت فنی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مرکزی
مهرداد هادی پور – مدیر گروه محیط زیست و عضو هیئت علمی دانشگاه اراک

چکیده:

کویرها به عنوان یکی از پدیده های ویژه طبیعت از اهمیت ویژه ای از نظر مبانی مدیریت اکولوژیک برخوردارند از طرفی این پدیده ها با توجه به خصوصیات خاص خود مورد توجه دولتمردان به منظور استفاده از پتانسیل های اکوتوریسم طبیعی قرارگرفته اند. در کشور ما نیز در چند سال گذشته با پتانسیل ها و محدودیت خاص اقتصادی – اجتماعی این مناطق و نیز رویکرد دولتمردان درجلب مشارکت های مردمی نقش سازمانهای مردم نهاد دره مکاری و تلاش در جهت حمایت از این مناطق بیش از پیش ملموس است بدین منظور هدف از این تحقیق بررسی نقش سازمانهای مردم نهاد در حفاظت و حمایت از مناطق کویری و بیابانی ایران است. جامعه آماری مورد مطالعه دراین تحقیق شامل ۶۱۲ عضو از مجموع اعضا هفت سازمان مردم نهاد فعال در حوضه زیست محیطی استان مرکزی می باشد که براساس فرمول کوکران تعداد ۱۸۵ نفر ازا ین افراد انتخاب گردیدند و پرسشنامه های تحقیق توسط آنان تکمیل گردید. به منظور انجام نمونه گیری از میان جامعه آماری موجود از روش نمونه گیری تصادفی ساده نسبی استفاده گردید.