سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش ملی حقوق محیط زیست و منابع طبیعی زاگرس

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

ایوب نشاطی بهزاد – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی پیام نور بوئین زهرا
ابوالفضل سلیمی – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا وبرنامه ریزی پیام نور بویین زهرا
محسن دودانگه – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا وبرنامه ریزی پیام نور بویین زهرا

چکیده:

در پژوهش حاضر نقش سازمانهای غیردولتی در افزایش تمایل دانش آموزان به حفاظت از محیط زیست بررسی شده و جهت بررسی نقش سازمانهای غیر دولتی در افزایش تمایل افراد وهمچنین تأثیر آموزشهای عمومی و رسانه ای و ایجاد بسترهای لازم جهت مشارکت دانش آموزان به عضویت در سازمانهای غیر دولتی در جهت پیشبرد اهداف راهبردی در زمینه حفاظت از محیط زیست به همیاری نسل آینده جامعه بررسی شده و داده ها با روش پرسشنامه با مشارکت ۰۲۲ نفر از دانش آموزان دبیرستانهای شهرستان رزن که به طور تصادفی انتخاب شده بودند جمع آوری گردید . پس از تکمیل و جمع آوری داده ها ونتایج ، نشان داد که انگیزه مشارکت وقبول مسئولیت در سازمانهای غیر دولتی زیست محیطی بسیار بالایی در دانش آموزان وجود دارد و در صورت وجودبسترهای لازم می توان از کمکهای نسل آینده جامعه در حفاظت از محیط زیست بهره های فراوان برد ، چنانچه عضویت نسبتا بالای آنها در دیگر سازمانهای غیر دولتی ، غیر زیست محیطی حکایت از وجود علاقه و انگیزه بالای آنهابرای فعالیت در NGO ها می باشد .