سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی عمران، معماری، شهرسازی و مدیریت انرژی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ندا ضیابخش – استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن
انسیه ولی – دانشچوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

چکیده:

از دیرباز رزن به عنوان عنصر معماری قابل توجه در معماری کاربرد داشته و در جایگاه عناصر معماری منطبق با نیاز عملکردی و اقلیمی قرار گرفته است. معماری سنتی یزد یک نمونه از محیط های زیستی را بوجود آورده است که بنا کاملا در جهت پاسخگویی به محیط پیرامون عمل می کند. عناصر معماری هریک نقش بسزایی در ارتباط با محیط طبیعی دارند. توسعه روز افزون صنعت ساختمان باعث ایجاد معماری یکسان در مناطق مختلف و با اقلیم های گوناگون شده است. عناصر معماری و به تبعیت ان روزن ها نیز جایگاه خود را از دست داده اند . با توجه به بحران انرژی و کاهش شدید منابع سوختی ، استفاده بهینه از نیروهای طبیعی در جهت تامین انرژی مورد نیاز بوده و این مقاله به بررسی نقش اقلیمی روزن ها در معماری بومی یزد پرداخته و تاثیرات مستقیم و غیر مستقیم آن بر کیفیت فضاهای معماری بومی را مورد بررسی قرار می دهد. در این راستا با الگوسازی معماری بومی یزد ارائه راهکارها و ضوابط طراحی در جهت مدیریت انرژی پیشنهاد شده و روش تحقیق به صورت میدانی و مطالعات اسنادی و کتابخانه ایی می باشد.