سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی آموزش در ایران ۱۴۰۴

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سیدمحمدحسین سعیدی – دانشجوی کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی دانشگاه تربیت معلم تهران
کاظم احمدی آهنگ – دانشجوی کارشناسی ارشد پژوهش علوم اجتماعی دانشگاه مازندران

چکیده:

آنچه که تاکنون مشخص شده ، تاثیر رسانه ها بر بادگیری و آموزش است که توانسته آنگونه که باید جای خود را در نظام های آموزشی بازکند اما توجه کردن به نوع رسانه ها و نوع یاددهی آنها ذهن را با این سوال روبرو می کند که براستی در نظام های آموزشی مدرن امروزی کدام رسانه ها می توانند موفقیت بیشتری را در سیستم های آموزشی و یادگیری کسب کنند؟ هدف از مقاله حاضر بررسی نقش رسانه های دیجیتال در شکل دهی یک کلاس دیجیتالی برای دانشجویان و تاثیر این رسانه ها بر فرایند یاددهی – یادگیری آنان می باشد. رسانه های دیجیتالی به دانشجویان و معلمان کمک بسزایی می کند .نکته قابل توجه رسانه های دیجیتال درگیری فراگیران در امر آموزش و یادگیری است.برعکس تصور خیلی از مجریان اموزشی که معتقدند رسانه ها بین فراگیران با محیط اجتماعی فاصله می اندازد باید گفت که استفاده از این رسانه ها ، فراگیران را قادر می سازد که با مجموعه بزرگ و وسیعی از دیگر فراگیران و معلمان ارتباط برقرار کنند و به تبادل اطلاعاتت و تجربیاتشان بپردازند و یک سیستم باز را تشکیل می دهند که هم از عوامل بیرونی و هم از عوامل درونی آموزش بهره می گیرند. یافته های این پژوهش نشان خواهد داد که استفاده از رسانه های دیجیتال و تشکیل کلاس های دیجیتالی نه تنها بر روی عملکرد دانشجویان و فرایند یاددهی آنها تاثیر مثبت می گذاربلکه باعث هم اندیشی تشکیل اتاق فکر و توسعه هر چه بیشتر فرایند یاددهی – یادگیری می شود و اطلاعات و آموخته های فرد را در پهنه ای وسیع از تبادل افکار همفکران خویش قرار می دهد.