سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش منطقه ای توریسم و توسعه

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

بیژن دادرس – استادیار جغرافیا دانشگاه پیام نور بروجن
علی جشنی – کارشناس ارشد جغرافیا وبرنامه ریزی شهری

چکیده:

یکی از راهبردهای توسعه پایدار اقتصادی توسعه و گسترش صنعت گردشگری است که در دهه های اخیر به عنوان یک منبع اقتصادی سودآور مطرح شده است شهرستان بهمئی به عنوان یکی از مهمترین شهرستانهای کهگیلویه و بویراحمد با طبیعت زیبا چشم اندازهای منحصر بفرد و اماکن تاریخی و مذهبی گوناگون به یک منطقه جذاب و دیدنی برای گردشگران خارجی و داخلی تبدیل شده و باعث شده تا ازنظر توریستی مورد توجه قرارگیرد. هدف اصلی پژوهش بررسی نقش و تاثیر عملکرد رسانه های جمعی و جاذبه های گردشگری در توسعه صنعت گردشگری در شهرستان بهمئی است کهدر منطقه مورد مطالعه با توجه به برداشتهای میدانی پرسشنامه که در سال ۱۳۸۸ بین گردشگران توزیع شده است رسانه های جمعی نقش ضعیفی را درمعرفی جاذبه های گردشگری و توسعه آن داشته است و تنها دلیل اصلی توسعه گردشگری در شهرستان جاذبه های متنوع و گوناگون آن می باشد.