سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت و کارآفرینی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

ابوالقاسم عربیون – دانشگاه تهران_دانشکده کارآفرینی
هادی زارعی –
یوسف زرنگاریان –
مهدی زارعی – کارشناس ارشد مدیریت اجرایی، گرایش استراتژیک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد

چکیده:

کارآفرینان گروهی ازکارافرینان هستند که بیشتر با انگیزهای اجتماعی و رفع مشکلات جامعه به کارافرینی روی می اورند مطالعه این نوع ازکارافرینان ازموضوعات جدید و درعین حال جالب توجه محققان حوزه کارافرینی است کارافرینی اجتماعی فرایندی است که درجریان آن افراد و گروه ها و بخشهای اجتماعی بطور داوطلبانه کارمی کنند تا از دارایی های اجتماعی که بدون استفاده مانده ارزش افرینی کنند و فرصت های ناشی ازآنها را تشخیص دهند و ازطریق همکاری و همیاری دوجانبه مسائلاجتماعی را حل کرده سرمایه اجتماعی را برپایه اعتماد ایجاد کرده و با استفاده ازاین سرمایه ظرفیت با دوام برای پرداختن به موضوعات را تدارک ببینند ازسوی دیگر گسترش روزافزون رسانه های اموزشی به عنوان عنصری محوری درتوسعه جوامع می باشد و نقش کلیدی آن درشناسایی و اطلاع رسانی و نزدیکی جوامع به هم می تواند ابزاری درجهت کمک به حل بهتر مشکلات باشد مطالعات نشان میدهند کشورها به دنبال توسعه و کارافرینی اجتماعی هستندو دراین راه استراتژی های گوناگونی را به کارگرفته اند. درانی پژوهش ازمطالعات کتابخانه ای گردآوری و مشاهده بهره گرفته شدهاست و هدف ازاین پژوهش پاسخگویی به این سوال است که رسانههای اموزشی چه نقشی درتوسعه کارافرینی اجتماعی دارند.