سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش بین المللی خلیج فارس

تعداد صفحات: ۳۰

نویسنده(ها):

جواد گیاه شناس – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان

چکیده:

امروزه جایگاه و اهمیت منطقه خلیج فارس بعنوان یکی از اصول اساسی منطقه ای و فرا منطقه ای سیاست خارجی بسیاری از کشورها و باز یگران عرصه بین المللی خود نمایی نموده و به تناسب آن امنیت این شریان اصلی در ابعاد مختلف برای این بازیگران واجد اهمیت قابل ملاحظه ایست . با این همه و علیرغم آنکه تدوین و اجرای یک راهبرد امنیتی همواره مد نظر کشورهای مختلف و درگیر در این منطقه بوده اما تا کنون الگوی روشن و دارای جامعیتی که بتواند در برگیرنده تمامی نیازها و همچنین همهبازیگران باشد ارائه و ارزیابی نشده است . اصولا تمامی راهبردها فقدان یک دورنمای روشن و اجرایی را در درون خود بعنوان ضعف بنیادین حس می نماید ولیکن دکترین خلع سلاح مدعی است که توانسته است علاوه بر پوشش ضعف های راهبرد های قبلی چارچوب عملی مناسبی را فرا روی همکاری تمامی بازیگران منطقه ای و فرا منطقه ای خلیج فارس قرار دهد