سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس ملی توسعه پایدار و عمران شهری

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

کریم سلطان زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه برق
مجید دهقانی – استادیار گروه برق دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

چکیده:

انرژی یکی از عمده ترین عوامل به حرکت درآوردن اقتصاد است و برنامه ریزی تولید و مصرف انرژی نقش بسیار مهم در پیشرف اقتصاد و حرکت به سمت توسعه پایدار دارد یکی ازم همترین عوامل در برنامه ریزی های انرژی محدود کردن مصرف بی رویه سوختهای فسیلی و جایگزینی آن ها با منابع انرژی تجدید پذیر و پاک می باشد مهمترین فراورده های نفتی که در داخل ایران مصرف می شود بنزین است این سوخت به دلیل کاربردگسترده درشبکه حمل و نقل کشور نقش بسیار مهمی در چرخه اقتصادی ایران دارد و هرگونه تغییر و تحول در وضعیت تولید و افت تامین آن بروضعیت اقتصادی کشور موثر است بیشترین سهم مصرف بنزین در بخش حمل و نقل شهری کشور مربوط به وسایل نقلیه شخصی است بنابراین بیشترین توجهات برای کاهش مصرف بنزین درکشور باید به سمت تغییر این فرهنگ حمل و نقل جلب شود براین اساس جایگزینی بخشی از وسایل نقلیه موتوری شخصی در سیستم حمل و نقل شهری کشور با دوچرخه های الکتریکی می تواند نقش بسزایی دراصلاح الگوی مصرف سوخت و حفظ منابع سوخت فسیلی و برقراری امنیت انرژی در اینده داشته باشد دراین مقاله به بررسی اینجایگزینی پرداخته شده است.